Salisäännöt

KÄYTTÄYTYMINEN

 1. Toimintaa miekkailusalilla ohjaavat lajin herrasmiesperinteet, jotka sitovat sekä miekkailijoita että valmentajia.
 2. Epäurheilijamainen käytös on kielletty.
  Tähän sisältyvät esimerkiksi kiroileminen, tavaroiden paiskominen, vilpillinen miekkailu, otteluun kuuluvien tervehdysten suorittamatta jättäminen, vihamieliset eleet, kiusaaminen tai uhkailu, sekä kaikenlainen väkivaltaisuus.
 3. Salin muut käyttäjät on otettava huomioon.
  Kulkiessasi salin muissa osissa käytä seinän ja mustan viivan välistä aluetta.

TURVALLISUUS

 1. Miekkailuun liittyvät vaaratekijät tulee huomioida, muun muassa näin:
  • Ole erityisen varovainen ottaessasi miekkaa säilytystilasta.
  • Suuntaa miekan kärki kohti lattiaa silloin kun lähellä on maskittomia miekkailijoita.
  • Pidä riittävä etäisyys otteleviin miekkailijoihin.
  • Hosuminen ja ryntäily on kielletty.

VARUSTEET

 1. Seuran miekkailuvarusteet on tarkoitettu aloitteleville miekkailijoille.
 2. Miekkailujaoston varusteita käyttävä on vastuussa niistä seuraavasti:
  • Varusteita tulee käsitellä huolellisesti ja ne tulee palauttaa niille kuuluvaan paikkaan.
  • Mikäli jaoston varusteessa ilmenee vika, tulee miekkailijan pyrkiä korjaamaan varuste itse. Mikäli taidot eivät riitä, tulee hänen ilmoittaa varusteen rikkoutumisesta valmentajalle, joka huolehtii varusteen merkitsemisestä vialliseksi ja toimittamisesta varustevastaavalle.
  • Miekkailija voi mieluusti viedä seuran varusteen kotiinsa pestäväksi tai korjattavaksi. Asiasta on kuitenkin kerrottava valmentajalle etukäteen. Varuste tulee palauttaa seuraaviin harjoituksiin.
 3. Omien varusteiden hankkimisen takaraja on vuosi ensimmäisistä harjoituksista.
  Tämä tarkoittaa, että aikarajan umpeuduttua PÄÄASEELLAAN miekkailevalla saa olla käytössään vain omia varusteitaan.
 4. Miekkailuliiton kilpailukalenterissa ilmoitettuihin kisoihin osallistuminen edellyttää omien varusteiden hankkimista.
  Alkuvaiheessa miekkailija voi kuitenkin lainata seuralta kilpailuihin seuraavia varusteita: housut, vara-ase, varavartalojohto. Varusteiden lainaamisesta tulee aina ilmoittaa valmentajalle. Mikäli kisoihin lainattu varuste rikkoutuu tai katoaa, on miekkailijan korjattava varuste entiselleen tai hankkittava tilalle uusi vastaava.

HARJOITUSMAKSUT

 1. Kukin miekkailija vastaa itse siitä, että hänen harjoitusmaksunsa on maksettu.
  Harjoitusmaksujen maksamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimenpiteisiin.

RANGAISTUKSET

 1. Lievistä rikkeistä valmentaja määrää saman tien kohtuullisen rangaistuksen.
 2. Vakavista tai toistuvista rikkomuksista voi kuka tahansa tapauksen todistaja ilmoittaa valmentajalle, jaoston puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle.
  Ilmoituksen vastaanottajan velvollisuus on kirjata tapauksen yksityiskohdat ja viedä asia hallituksen käsittelyyn.
 3. Vakavien tai toistuvien rikkomusten rangaistuksista päättää jaoston hallitus.
  Rangaistus voi olla esimerkiksi kirjallinen varoitus, määräaikainen harjoittelukielto tai seurasta erottaminen.